Двата фактора които ще променят бизнеса през 21 век

Пилотна презентация на Ирина Горялова и Петър Горялов за Innowave 2017 Business Conference


<